20. 4. 2014

Mytologické korene buranrollu

Stačí si popoludní zapnúť populárne rádio a vyleje sa na vás kašovitá záplava hudobných žánrov s rozličnou mierou plytkosti a všednosti. Niektorým sa skutočne nedá upierať urputná snaha o nulovú invenciu či originalitu, ako keby si zakladali na tom, aby do svojho hudobného prejavu nevniesli žiaden svoj nápad a spoliehali sa výhradne na to, čo tu už tisíc ráz bolo a ešte milión ráz bude. Preto sme sa rozhodli vymrštiť tento poľutovaniahodný fakt z lepkavého želé otrepanosti a prinášame vám buranroll, ktorý je viac než hudobný žáner: ide o štýl; knihu s predslovom, úvodom, jadrom, avšak bez záveru; s hlavnými, vedľajšími postavami, zasadením, históriou a budúcnosťou. Poďme sa teda pozrieť na jeho príbeh. Ak sledujete slovenskú hudobnú scénu, určite vám neunikne vysoká koncentrácia úspešných kapiel pochádzajúcich z Nitry. Nitra sa zdá byť výhodným miestom nielen pre založenie najstaršieho mesta na Slovensku, ale aj pre založenie kapely. Z umeleckých škôl vychádzajú húfy nádejných známych rockerov. Podľa Proroka Z však nejde o žiadnu náhodu: jeho vízie počas cesty z koncertu z Partizánskeho tvrdia, že "knieža Pribina prišiel pod Zobor na gitare", a teda odôvodňuje bohatý výskyt muzikantov v Nitre ako nadviazanie na Pribinov umelecký odkaz. Mýtickou históriou prešpikované ovzdušie tohto mesta poskytuje blahodárny vplyv na inšpiráciu mladých hudobníkov, stačí prísť a nadýchať sa! Zrodenie buranrollu pod Zoborom tiež nie je dielom zhody náhod. Podľa zjavení Proroka Zaujeca bol Pribina opradený nielen vodcovskými vlastnosťami, ale i mierne nadprirodzenými schopnosťami, keď sa mu podľa legendy podarilo "vymočiť do rohu doposiaľ nenájdenej rotundy", heroicky sa vymykajúc z vtedajších zvyklostí. Z dôvodu slepej závisti upadol tento príbeh do zabudnutia. Avšak dnes toto kultúrne dedičstvo opäť ožíva prostredníctvom buranrollu ako vzkriesený nástroj na prehradenie prúdov mainstreamu. Vďaka Pribina, a ty, Mojmír, hanbi sa! 


Existuje aj niekoľko ďalších príbehov o prínose Pribinu do rokenrolu ako takého, vzišli z niektorých menej významných zjavení Proroka Z. Ide napríklad o legendu o prvom šluku: na Zobore sediaci a oddychujúci Pribina pofajčieva predpotopné cigarety, keď zrazu zbadá Mojmírovo vojsko tiahnúce spoza rieky na mesto. V tom šoku zhíkne a voľky-nevoľky vdýchne decht do svojich pľúc! Ďalšia legenda vysvetľuje, prečo je v Nitre často zlé počasie. Pred založením najstarších miest Slovenska sedel Perún v kruhu so slovanskými náčelníkmi, vodcami a kniežatami a prerozdeľoval výsady budúcich starodávnym miest. Tu zdvihol ruku a riekol: „Kto chce najstaršie mesto na Slovensku?“ Pripravený Pribina, dlho očakávajúc túto ponuku, sa okamžite prihlásil. „Ale je tu jeden háčik.“ zahrmel Perún. „Na oplátku bude v Nitre stále na piču počasie.“ Pribina, neočakávajúc inú než win-win situáciu, sa na moment zamyslel a nakoniec zvolal: „Ále čo, jebať!“

(Prorok Z počas meditácie)

Po rozpade Veľkej Moravy nastáva temný vek legiend, pretože územie dnešného Slovenska obsadili Maďari a buranskí mýtickí polobohovia nechceli mať s maďarčinou nič spoločné, nakoľko im prišla na buranské činy a vykrikovanie príliš smiešna. 1000 rokov sa len tak ponevierali v mori času, bedákali nad tatárskymi a tureckými vpádmi, aby založením prvej Československej republiky skrsla iskierka nádeje, že na území tohto krásneho kraja bude úzakonený iný úradný jazyk, než ten ugrofínsky nárek. Avšak prítomnosť jemného a spevavého českého jazyka v štátnom rozhlase a televízii, postrádajúceho slovenskú surovosť, ráz a predovšetkým cit pre vulgarizmus, im nedodal dostatočnú odvahu, aby vstúpili do života vtedajších zblúdilých umelcov. 

Buranrolloví duchovia odpočívali v najstaršie osídlených hroboch Slovenskej republiky až do prekliateho 21. storočia, aby opäť zamiešali karty v spoločnosti a ich kultúrnych preferenciách, a to nielen v muzike. Spod Zobora sa však pomaly a nenápadne šíri aj do regionálnych buranrollových oblastí, majte oči a uši otvorené! Alebo príďte do Nitry, zhlboka sa nadýchajte a nechajte sa namotať!